depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of mag-ayos
  Tagalog to English
  verb
 • ranger [réndcher]
 • Maghanay; humanay; mag-ayos; umayos
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • ordain [ordén]
 • Mag-ayos; maghusay; magpasiya; mag-utos
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • adjust [adchást]
 • Maglapat; mag-ayos
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • stow [stó]
 • Mag-ayos; maghusay; maglapag
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word