depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of bago
  English to Tagalog
 • source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
  Tagalog to English
 • English Definition:
  1) change -- PAGBABAGO (noun)
  2) new, recent, modern (adj)
  3) before, recently (adv/ conj)

 • 1) May pagbabago ba sa itsura nila (Was there a change in their looks)
  2) Mukhang bago ang kotse mo. (Your car looks new.)
  3) Bago ka pumunta sa opisina, dumaan ka muna sa tindahan. (Before you go to the office, stop by the store.)
  source: Large Tagalog Dictionary
  adj
 • recent [rísent]
 • Kapangyayari; kayayarì; bago; sariwâ
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • new [niú]
 • Bago; baguhan; sariwà
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • modern [módern]
 • Bago; kalilitaw lamang
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • inchoate [íncoet]
 • Bago; sinimulan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • fresh [fresh]
 • Sariwà; bago; malamig
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • elementary [eliménteri]
 • Simulâ; bago
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
  adv
 • rather [rádzer]
 • Subalì; bago
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • anew [aniú]
 • Panibago; bago; mulî; ulî; ulit
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
  prep
 • ere [ir]
 • Bago; muna
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • before [bifór]
 • Sa unahan; sa tapat; sa harap; bago
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word