depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of damit
  Tagalog to English
 • English Definition: (noun) clothing, dress

 • source: Large Tagalog Dictionary
  noun
 • rigging [ríguing]
 • Kasangkapan; damít
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • outfit [áutfit]
 • Mga kasuntan; damít
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • habiliment [jabíliment]
 • Damít; kasuutan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • apparel [apárel]
 • Damit; suot; kasuutan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • gear [guir]
 • Damit; kasangkapan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • garment [gárment]
 • Damit; kasúutan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • garb [garb]
 • Damit; kasuutan; hichura; anyô
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • covering [kóvering]
 • Damit; suot; balabal
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • clothes [clozz]
 • Damít; bihisan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • vestment [véstment]
 • Bihisan; damit
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • vesture [véschur]
 • Damít
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
  verb
 • dress [dres]
 • Damit; kasuutan; bihisan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word