depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of hiyaw
  Tagalog to English
 • Active Verb: humiyaw

  English Definition: (verb) to shout, to yell

 • Huwag kang humiyaw at sumasakit ang tenga ko! (Don't (you)
  shout 'cause my ears hurt!)
  source: Large Tagalog Dictionary
  noun
 • hubbub [jébœb]
 • Hiyaw; kaingay
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • hoot [jut]
 • Sigaw; hiyaw; ingay
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • cry [cray]
 • Sigaw; hiyaw; iyak; tangis
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • boom [bum]
 • Isang palo sa sasakyan na maraming pinaggagamitan; tanikalang panghadlang sa isang daungán; hiyaw; s
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • scream [scrím]
 • Hiyaw; sigaw
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • screech [scrich]
 • Hiyaw; sigaw
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • shout [siáut]
 • Papuri; hiyaw
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • shriek [shrik]
 • Tilî; hiyaw; pagibik
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • squeak [scuík]
 • Tilî; hiyaw; pigibík
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • bawl [bol]
 • Sigaw; hiyaw
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • vociferation [vociferécion]
 • Hiyaw; sigaw
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word