depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of magsaysay
  Tagalog to English
  verb
 • report [ripórt]
 • Magbigay-alam; magbalità; magsaysay; magsalaysay
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • narrate [nárret]
 • Magsaysay; magsalaysay
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • tell [tel]
 • Magsaysay; magpahayag; magsabi
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word